innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse 

 

 

 

 

 

 

 

Innsia Kulturhus

- mangfoldig og flerkulturelt

Aktuelt 

 

Håndverksuke for barn og unge i vinterferien, uke 8.

 

Årsmøte Innsia Kulturkafè, 16.02.2014, kl. 12.00

 

Nye leietakere fra 1. januar 2014:

 • Innsia Kulturverksted for ungdom.
 • Kjersti Lindal, keramikkverksted

 

Utstilling gamle skoleplansjer, 1. etg

 

Åpent Galleri Leia og åpen kulturkafé søndager 13.00-16.00

 

               

 • Arkiv»

 •  

   

   

   

  Bygningen Gammelskolen på Strand ligger sentralt plassert i lokalmiljøet på innsida av Hitra ved Trondheimsleia, mellom tettstedene Sandstad og Hestvika.

   

   

  Innsia Kulturhus er et fellesprosjekt mellom ulike brukere og leietakere i Gammelskolen.   Bygningen huser ulike lag og foreninger som gjennom året bidrar til aktiviteter og kurs.  Kunst- og håndverk i ulike former vil  danne utgangspunktet for flere av aktivitetene.   

   

  Formålet med fellesprosjektet Innsia Kulturhus er å ta i bruk bygningen som et aktivitetshus for hele lokalmiljøet på Innsia og ellers i regionen. 

   

  E-post: kulturhuset@innsia.no

   

   

   

   

   

   

   

   

  Brukere og leietakere:

   

   

   

   

  Andre: